Véget ér a fordított adózás a munkaerő-kölcsönzésnél, illetve iskolaszövetkezet-, közérdekű nyugdíjas szövetkezet szolgáltatás igénybevételénél. 2021.április elsejétől már nem a megrendelő, hanem a munkaerőt kölcsönbe adó cég számítja fel és fizeti meg az általános forgalmi adót.

A 2021.évi 33.számú Közlönyben megjelent, s 2021.04.01-től hatályos az 1/2021 (III.2) PM határozat alapján az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020.évi CXVIII.tv. 42§-ának hatálybalépése, miszerint:

a termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása, illetve iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet szolgáltatásának igénybevétele 2021.04.01-ei hatállyal az egyenes áfa hatálya fog tartozni. Az ún. „időszakos elszámolású” ügyletek alkalmazók esetében az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontját az 58. § előírásai alapján kell megállapítani.

Az Áfa tv. 2021. április 1-jétől hatályos 142. § (1) bekezdés c) pontja úgy rendelkezik, hogy az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti munkaerő kölcsönzése, kirendelése, rendelkezésre bocsátása esetén, amely az  a)  pont szerinti termékértékesítéshez vagy szolgáltatásnyújtásnak minősülő olyan építési szerelési és egyéb szerelési munkához kapcsolódik, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve a bontással történő megszüntetését is – irányul.

A módosítás következtében csak azok a munkaerő-kölcsönzés szolgáltatások maradnak a fordított áfa hatálya alatt, amelyek

  • az Áfa tv. 10. § d) pontja szerinti termékértékesítéshez (építési-szerelési munkával létrehozott, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő ingatlan átadása), vagy
  • ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, egyéb megváltoztatására irányuló építési szerelési és egyéb szerelési munkákhoz

kapcsolódnak. Természetesen a fordított adózás ezekben az esetekben is csak akkor alkalmazandó, ha teljesülnek a fordított adóztatás egyéb feltételei is, vagyis az érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany, ugyanakkor egyiküknek sincs olyan jogállása, amely alapján az adó fizetése ne lenne tőle követelhető.

Jogforrások:

  • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény ( 142.§ (3), 142.§ (7),55.§ (1), 56.§, 169.§ n)pontja)
  • az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 42. §-ának hatálybalépéséről szóló 1/2021. (III. 2.) PM határozat (Magyar Közlöny 2021. évi 33. szám, 2021. március 2.)

Budapest, 2021.03.12.

2021. március 24.