Megjelent a Magyar Közlöny hétfő esti számában a rendelet, és ezzel hivatalossá vált, hogy milyen mértékben nő 2024-től a minimálbér és a bérminimum. A változás már egy hónappal korábban, decemberben életbe lép.

A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153.  § (1)  bekezdésében, a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259.  § (1)  bekezdés 19.  pontjában, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281.  § (4) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 4.  § (2)–(3)  bekezdése tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

(2) E rendelet alkalmazásában

  1. a) munkáltatón a költségvetési szervet,
  2. b) munkavállalón a költségvetési szervnél foglalkoztatottakat,
  3. c) alapbéren a  közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, egészségügyi szolgálati, politikai szolgálati, biztosi, valamint köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók esetében az  illetményt, a  különleges jogállású szervnél közszolgálati jogviszonyban állók esetében az  illetményt, közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét is érteni kell

2. §

(1) A  teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. december 1-jétől havibér alkalmazása esetén 266 800 forint, hetibér alkalmazása esetén 61 340 forint, napibér alkalmazása esetén 12 270 forint, órabér alkalmazása esetén 1534 forint.

(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározottaktól eltérően a  legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. december 1-jétől havibér alkalmazása esetén 326 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 74 950 forint, napibér alkalmazása esetén 14 990 forint, órabér alkalmazása esetén 1874 forint

3. § Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba.

4. §

(1) E  rendelet rendelkezéseit első alkalommal a  2023. december hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni

2) E  rendelet rendelkezéseit első alkalommal a  minimálbér vagy a  garantált bérminimum összege alapján meghatározott, 2024. január hónapjára járó juttatások, támogatások (ide nem értve a jogszabály alapján nyújtott, intézmények működéséhez, szolgáltatások nyújtásához adott költségvetési támogatást), ellátások megállapításánál, valamint a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság 2024. évi szüneteltetése tekintetében kell alkalmazni.

(3) 2024. január 1. napjáig a  (2)  bekezdés szerinti esetben a  2023. november 30-án hatályos, a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet alkalmazandó.

5. § Hatályát veszti a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet.

2023. november 21.

Kérjen tőlünk visszahívást!