Mire érdemes figyelni 2023-ban munkáltatóként? Most megosztunk egy általunk összeállított listát, melyben kevesebb jogi kifejezéssel és több érthető példával illusztráljuk a törvényváltozásokat, hogy egy átláthatóbb, hasznos képet adjunk olvasóink kezébe.

Egyenlő bánásmód

Módosult és kibővült az egyenlő bánásmód megsértésének konkrét felsorolása:

A kártérítési és fegyelmi felelősséggel kapcsolatban a munkáltató mérlegelési joga szűkült, ha nem egységesen jár el, akkor megsérti az EB feltételeit.

Példa:

 • Ha X és Y dolgozó kárt okoz, de X-szel nem téríttetik meg a kárt, akkorY perelhet.
 • Gyermekgondozás és szülői szabadság: K dolgozó elmehet szabadságra, de P dolgozót nem engedik, akkorP perelhet.
 • Új pont: hozzátartozó gondozására X dolgozót elengedik, de Y-t nem, Y perelhet.

Szövetkezeti törvény

 • Egy helyi önkormányzat maximum 6nemzetiségi, és maximum 3 szociális szövetkezetben lehet tag, mely feltételeknek2023. július 1-ig bezárólag meg kell felelni.

Munka Törvénykönyve

 • A nyitott álláshelyekről a dolgozókat tájékoztatni kell.
 • A munkaidőkeretről részletesebb tájékoztatást kell adni, de megmaradt a „helyben szokásos mód” lehetősége.
 • A munkaidő-beosztás szabályairól a helyben szokásos módon kell tájékoztatást adni (írásban).
 • A képzési politikáról és a képzésre fordítható időről a munkavállalókat tájékoztatni kell.
 • A tájékoztatót 7 napon belül ki kell adni. Eddig ez 15 nap volt.

Fiatal munkavállalók

 • Új, bővített szabályok!
 • 16 éves kor fölött napi maximum 8 óra lehet a munkaidő.
 • 15 – 16 éves kor között napi maximum 6 óra lehet a munkaidő.

A napi 6 és 8 óra munkaidőket NEM lehet túllépni. 

Munkabér kifizetése

 • Alapértelmezetté válik a banki utalás.
 • A készpénzes kifizetésről külön meg kell állapodni!Ez azt jelenti, hogy a munkáltató NEM köteles készpénzben fizetni, ha ez nem része a munkaszerződésnek.A minta-munkaszerződés ezt nem tartalmazza!

Megőrzési felelősség

A jegyzéken átvett tárgyban rongálódás során keletkezett kárért a munkavállaló felelőssége eddig korlátlan volt.Most az általános szabályok szerint korlátos:

 • Nincs kártérítés, ha elvárható gondosság mellett keletkezett a kár.
 • 4 havi bér, ha egyszerű a gondatlanság.
 • Teljes kártérítés, ha súlyos gondatlanság vagy szándékosság történt.

Határozott idejű munkaszerződések láncolata

 • 6 hónapon belüli újrakötés csak munkáltatói jogos érdek esetén lehetséges!
 • A szerződésláncolattal foglalkoztatás esetén a kölcsönvevőt nyilatkoztatni kell arról, hogy ő ezt jogos érdekből kéri!
 • Nem vizsgálható a jogos érdek oka!

Próbaidő 12 hónapnál rövidebb határozott idejű munkaviszony esetén:

 • A próbaidőt arányosítani kell.
 • A kiköthető próbaidő hossza = 3 hónap/12 hónap*munkaszerződés hónapjainak száma [de maximum 12].

Például: 5 hónapos munkaszerződés esetén: 3/12*5=1,25 hónap, azaz 1¼ hónap, azaz 1 hónap és 30/4=7,5 nap, azaz 1 hónap és 8 nap.

A gyermekneveléssel összefüggő szabadságok szabályai változtak.

 • A gyermek születésekor az apa 10 munkanap szabadságot kap.
  • 5 nap távolléti díj.
  • A többi a távolléti díj 40%-a.
 • A szülő a gyermek 3 éves koráig 44 nap szabadságot kap.
  • Távolléti díj 10%-a.
  • Csökkentve az adott munkavállalónak megfizetett, gyereknevelési célú GYED vagy GYES összegével.

A teljesség igénye nélkül gyűjtöttünk össze néhány sarkalatosabb pontot, átláthatóbb módon a Munka Törvénykönyvéből. Ugyanakkor mindenkinek javasoljuk, hogy vizsgálja meg tüzetesen a 2023 januárjától életbe lépő változásokat, hogy a szabályoknak megfelelően tudjon eljárni az idei évben is!

Forrás:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=00000001.TXT
https://ado.hu/munkaugyek/hatarozott-ideju-szerzodesek-lancolata/

2023. január 20.